OPOSICIONS - EXERCICI 2023

Provisió propietat una plaça d'Inspector de policia local (promoció interna) Provisió propietat una plaça d'Inspector de policia local (promoció interna)

Provisió propietat cuatre places d'Agent de policia local (dos torn lliure i dos torn movilitat) Provisió propietat cuatre places d'Agent de policia local (dos torn lliure i dos torn movilitat)

OPOSICIONS - EXERCICI 2022

Procés d'estabilització oficial de la policia local Procés d'estabilització oficial de la policia local

 

 

OPOSICIONS - EXERCICI 2021