Què és la navegació per categories?

Què és la navegació per categories? Cada document que conté el portal de la transparència està identificat per una o vàries categories. Les categories són...

Com funciona el cercador del Portal de la Transparència?

Com funciona el cercador del Portal de la Transparència? El cercador és una potent eina que el portal li ofereix per tal de fer possible la cerca de documentació...

Què regulen les lleis de la transparència?

Què regulen les lleis de la transparència? Les Lleis de la Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern estatal i autonòmica preveuen quina informació...

És obligatori contestar a la petició d informació pública?

És obligatori contestar a la petició d'informació pública? La resolució en la qual es concedisca o denegue la informació es notificarà en el termini màxim d'un mes...

Quines entitats estan obligades a proporcionar informació?

Quines entitats estan obligades a proporcionar informació? Totes les Administracions Públiques, entitats del sector públic, òrgans constitucionals (inclosa la Casa...

Què és la participació ciutadana?

Què és la participació ciutadana? La participació ciutadana és el mecanisme per incorporar de manera transparent i ordenada les persones i la societat civil en la...

Qui pot demanar informació pública i com?

Qui pot demanar informació pública i com? Tots els ciutadans poden fer-ho dirigint una sol·licitud a l'ajuntament sense necessitat de motivar-la. La sol·licitud...

Què és el portal de la transparència?

Què és el portal de la transparència? El Portal de la Transparència municipal és la materialització de la voluntat política del govern local per tal d’apropar a...

Tota la informació de les administracions públiques és accessible per a la ciutadania?

Tota la informació de les administracions públiques és accessible per a la ciutadania? No es proporcionarà informació que supose un perjudici per a la seguretat...