Què és la participació ciutadana?

Què és la participació ciutadana?

La participació ciutadana és el mecanisme per incorporar de manera transparent i ordenada les persones i la societat civil en la presa de decisions públiques, establint les condicions per assolir una nova forma de governar que transforma la relació entre els ciutadans i l’administració.

La participació ciutadana permet comptar amb l'opinió de la societat, per tal d'abordar la necessària deliberació al voltant de les polítiques i serveis públics, perquè la presa de decisions que afecten la gestió pública, es veja enriquida per la visió dels ciutadans i ciutadanes que bé col·lectivament, o bé individualment, esdevé clau per aconseguir una millor gestió dels recursos públics.

Aconseguir relacions transparents entre l’Administració i la ciutadania i implicar la societat civil en els objectius col·lectius, són els principals reptes de les polítiques de participació. Per això, les persones que ho vulguen, en nom propi o en representació de qualsevol col·lectiu, poden col·laborar en l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de les polítiques públiques del Govern Municipal.