Quines entitats estan obligades a proporcionar informació?

Quines entitats estan obligades a proporcionar informació?

Totes les Administracions Públiques, entitats del sector públic, òrgans constitucionals (inclosa la Casa de La seua Majestat el Rei) i els seus equivalents en l'àmbit autonòmic, així com Fundacions del Sector Públic, Associacions constituïdes per Administracions Públiques o Societats Mercantils amb participació pública majoritària, estan obligades a complir la Llei de Transparència. És a dir, han de publicar la informació que la Llei esmenta i, a més, respondre a les sol·licituds d'informació que presenten els ciutadans.

Hauran de també publicar la informació prevista en la Llei entitats privades com els partits polítics, sindicats, organitzacions sindicals i altres entitats que perceben ajudes públiques.

En el cas del present Portal de la Transparència, es publica la informació de la seua Administració Local.