Què és la navegació per categories?

Què és la navegació per categories?

Cada document que conté el portal de la transparència està identificat per una o vàries categories. Les categories són identificadors relacionats amb el tipus d'informació i naturalesa del document en qüestió. La cerca o navegació per categories permet filtrar els continguts amb l'acció de marcar aquelles que poden identificar-lo més fàcilment.