PLANS D'OCUPACIÓ - 2024

Pla d´Ocupació Agrícola 2024 Pla d´Ocupació Agrícola 2024

PLANS D'OCUPACIÓ - 2023

Pla d´Ocupació Agrícola 2023 Pla d´Ocupació Agrícola 2023

PLANS D'OCUPACIÓ - 2022

ERTEFE - 2022 ERTEFE - 2022

EXPLUS 2022 EXPLUS 2022

PLANS D'OCUPACIÓ - 2021

PLANS D'OCUPACIÓ - 2020

Pla d´Ocupació Agrícola - 2020 Pla d´Ocupació Agrícola - 2020

PLANS D'OCUPACIÓ - 2019

EMCUJU - Pla d'Ocupació Joves Amb Qualificació - 2019 EMCUJU - Pla d'Ocupació Joves Amb Qualificació - 2019

EMPUJU - Pla d'Ocupació Joves Sense Qualificació - 2019 EMPUJU - Pla d'Ocupació Joves Sense Qualificació - 2019

PLANS D'OCUPACIÓ - 2018

Pla d´Ocupació Agrícola - 2018 Pla d´Ocupació Agrícola - 2018

EMCUJU - Pla d'Ocupació Joves Amb Qualificació - 2018 EMCUJU - Pla d'Ocupació Joves Amb Qualificació - 2018

EMPUJU - Pla d'Ocupació Joves Sense Qualificació - 2018 EMPUJU - Pla d'Ocupació Joves Sense Qualificació - 2018

EMCORD - 2018 EMCORD - 2018

EMCORP - 2018 EMCORP - 2018

Pla d´Ocupació Diputació - 2018 Pla d´Ocupació Diputació - 2018

PLANS D'OCUPACIÓ - 2017

Pla d'Ocupació Agrícola - 2017 Pla d'Ocupació Agrícola - 2017

EMCUJU Pla d'Ocupació Joves amb qualificació - 2017 EMCUJU Pla d'Ocupació Joves amb qualificació - 2017

EMPUJU Pla d'Ocupació Joves sense qualificació - 2017 EMPUJU Pla d'Ocupació Joves sense qualificació - 2017

PLANS D'OCUPACIÓ - 2016