01 - Ordenança Cementeri 01 - Ordenança Cementeri

02 - Ordenança Medi Rural 02 - Ordenança Medi Rural

03 - Ordenança Neteja Urbana i Residus 03 - Ordenança Neteja Urbana i Residus

04 - Ordenança Tràfic, Circulació Vehicles i Seguretat Viaria 04 - Ordenança Tràfic, Circulació Vehicles i Seguretat Viaria

05 - Ordenança Municipal d'Abocaments 05 - Ordenança Municipal d'Abocaments

06 - Ordenança Municipal de Subvencions 06 - Ordenança Municipal de Subvencions

07 - Ordenança Tinença i Protecció d'Animals de Companyia 07 - Ordenança Tinença i Protecció d'Animals de Companyia

08 - Ordenança Protecció d'Arbres d'Interès Local 08 - Ordenança Protecció d'Arbres d'Interès Local

11 - Normativa Festes Patronals 11 - Normativa Festes Patronals

12 - Ordenança Reguladora Registre Electrònic 12 - Ordenança Reguladora Registre Electrònic

13 - Ordenança Reguladora Us Administració Electrònica 13 - Ordenança Reguladora Us Administració Electrònica

14 - Reglament Funcionament Centre de Dia 14 - Reglament Funcionament Centre de Dia

15 - Ordenança Prevenció Contaminació Acústica 15 - Ordenança Prevenció Contaminació Acústica

16 - Ordenança Reguladora de Prestacions Econòmiques Individualitzades 16 - Ordenança Reguladora de Prestacions Econòmiques Individualitzades

17 - Reglament Normalització Lingüística 17 - Reglament Normalització Lingüística

18 - Reglament Honors i Distincions Ajuntament 18 - Reglament Honors i Distincions Ajuntament

19 - Reglament Voluntaris Protecció Civil 19 - Reglament Voluntaris Protecció Civil

20 - Reglament Orgànic Municipal 20 - Reglament Orgànic Municipal

21 - Reglament Consell Local de la Festa 21 - Reglament Consell Local de la Festa

22 - Reglament Consell Municipal de Joventut 22 - Reglament Consell Municipal de Joventut

23 - Reglament Consell de Medi Ambient 23 - Reglament Consell de Medi Ambient

24 - Ordenança Consell Salut Pública 24 - Ordenança Consell Salut Pública

25 - Ordenança Consell Esports 25 - Ordenança Consell Esports

26 - Ordenança Consell Benestar Social 26 - Ordenança Consell Benestar Social

28 - Consell Veïnal Aiacor 28 - Consell Veïnal Aiacor

34 - Ordenança Venda No Sedentària 34 - Ordenança Venda No Sedentària

35 - Reglament Ús Instal·lacions Esportives 35 - Reglament Ús Instal·lacions Esportives

37 - Reglament Funcionament Centre Jove 37 - Reglament Funcionament Centre Jove

38 - Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio Público 38 - Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio Público

40 Prestacions econòmiques serveis socials 40 Prestacions econòmiques serveis socials

41 Reglamento Escuela Municipal de Educación Infantil La Torreta 41 Reglamento Escuela Municipal de Educación Infantil La Torreta