01 - Ordenança Cementeri 01 - Ordenança Cementeri

02 - Ordenança Medi Rural 02 - Ordenança Medi Rural

03 - Ordenança Neteja Urbana i Residus 03 - Ordenança Neteja Urbana i Residus

04 - Ordenança Tràfic, Circulació Vehicles i Seguretat Viaria 04 - Ordenança Tràfic, Circulació Vehicles i Seguretat Viaria

05 - Ordenança Municipal d'Abocaments 05 - Ordenança Municipal d'Abocaments

06 - Ordenança Municipal de Subvencions 06 - Ordenança Municipal de Subvencions

07 - Ordenança Tinença i Protecció d'Animals de Companyia 07 - Ordenança Tinença i Protecció d'Animals de Companyia

08 - Ordenança Protecció d'Arbres d'Interès Local 08 - Ordenança Protecció d'Arbres d'Interès Local

09 - Ordenança Reguladora de la Manipulació i ús de Focs Artificials 09 - Ordenança Reguladora de la Manipulació i ús de Focs Artificials

11 - Normativa Festes Patronals 11 - Normativa Festes Patronals

12 - Ordenança Reguladora Registre Electrònic 12 - Ordenança Reguladora Registre Electrònic

13 - Ordenança Reguladora Us Administració Electrònica 13 - Ordenança Reguladora Us Administració Electrònica

14 - Reglament Funcionament Centre de Dia 14 - Reglament Funcionament Centre de Dia

15 - Ordenança Prevenció Contaminació Acústica 15 - Ordenança Prevenció Contaminació Acústica

17 - Reglament Normalització Lingüística 17 - Reglament Normalització Lingüística

18 - Reglament Honors i Distincions Ajuntament 18 - Reglament Honors i Distincions Ajuntament

19 - Reglament Voluntaris Protecció Civil 19 - Reglament Voluntaris Protecció Civil

20 - Reglament Orgànic Municipal 20 - Reglament Orgànic Municipal

21 - Reglament Consell Local de la Festa 21 - Reglament Consell Local de la Festa

22 - Reglament Consell Municipal de Joventut 22 - Reglament Consell Municipal de Joventut

23 - Reglament Consell de Medi Ambient 23 - Reglament Consell de Medi Ambient

24 - Ordenança Consell Salut Pública 24 - Ordenança Consell Salut Pública

25 - Ordenança Consell Esports 25 - Ordenança Consell Esports

26 - Ordenança Consell Benestar Social 26 - Ordenança Consell Benestar Social

27 - Consell Municipal de Cultura 27 - Consell Municipal de Cultura

28 - Consell Veïnal Aiacor 28 - Consell Veïnal Aiacor

31 Reglament del Consell Agrari Municipal 31 Reglament del Consell Agrari Municipal

33 Reglament de Participació Veinal de Torre-Cerdá 33 Reglament de Participació Veinal de Torre-Cerdá

34 - Ordenança Venda No Sedentària 34 - Ordenança Venda No Sedentària

36 - Reglament Ús Instal·lacions Esportives 36 - Reglament Ús Instal·lacions Esportives

37 - Reglament Funcionament Centre Jove 37 - Reglament Funcionament Centre Jove

38 - Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio Público 38 - Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio Público

39 - Reglament del Centre Cultural "Ca Don José" 39 - Reglament del Centre Cultural "Ca Don José"

40 - Prestacions econòmiques Serveis Socials 40 - Prestacions econòmiques Serveis Socials

41 - Reglament Escola Municipal d'Educació Infantil La Torreta 41 - Reglament Escola Municipal d'Educació Infantil La Torreta

42 - Reglament de Taules Generals de Negociació 42 - Reglament de Taules Generals de Negociació

43 - Reglament de Risc en la infància i adolescència 43 - Reglament de Risc en la infància i adolescència

44 - Reglament de la Comissió Tècnica de Valoració i Seguiment de Prestacions Econòmiques 44 - Reglament de la Comissió Tècnica de Valoració i Seguiment de Prestacions Econòmiques

45 - Reglament de la Comissió Tècnica d'Intervenció Social 45 - Reglament de la Comissió Tècnica d'Intervenció Social

46 - Reglament Comissió Tècnica Organitzativa 46 - Reglament Comissió Tècnica Organitzativa