Projecte de les obres de substitució dels trams aeris de la xarxa de colectors de la edar de Canals-L'Alcudia de Crespins Projecte de les obres de substitució dels trams aeris de la xarxa de colectors de la edar de Canals-L'Alcudia de Crespins

Expedient d'expropiació - jardí parc de l'Ermita i carrer Expedient d'expropiació - jardí parc de l'Ermita i carrer