CORPORACIÓ

L'ajuntament és una corporació formada pels regidors electes. El nombre de representants polítics en la corporació depén del tram de població de cada municipi. Està presidida per l'alcalde o alcaldessa, que és elegit d'entre els membres de la corporació una vegada constituïda, i compta amb diversos òrgans de govern sent el plenari el que reuneix a la totalitat dels components de la corporació.

Per a la legislatura 2015-2019, la Corporació Municipal de Canals està formada per 17 Regidors, inclosa l'Alcaldia-Presidència, que representen a sis grups polítics municipals diferents:

Grup Municipal Gent de Canals:  3 regidors/es.
Grup Municipal Compromís:  3 regidors/es.
Grup Municipal Socialista:  2 regidors/es.
Grup Municipal Esquerra Unida: 1 regidor.

Grup Municipal Popular:  5 regidors/es.
Grup Municipal Reiniciem Canals: 2 regidors/es.
Grup Municipal No Adscrites: 1 regidora.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 2015-2019

RICARDO REQUENA MUÑOZ

RICARDO REQUENA MUÑOZ

Alcalde

És diplomat en magisteri amb les habilitacions d'Educació Física, Educació Infantil i Educació Primària, amb Diploma de Mestre en Valencià.  TASOC (Tècnic Superior d'Animació Sociocultural). Professionalment és docent des de 2005, treballant en centres d'acció educativa singular, centres rurals agrupats i unitàries I internats. Va ser director de col·legi des de l'any 2011 fins al 2005. 

Regidor de Gent de Canals en l'Ajuntament de Canals des de 2007 i des de 2011 portaveu d'aquest grup municipal, els 8 anys en l'oposició de la corporació.

Plaça de la Vila 0009

Telèfon : 962.240.126

Correu : alcaldia@canals.es

Twitter: @RequenaCanals

Sou brut anual : 34.802,97 €
Dedicació: 100%

JOAN CARLES PÉREZ PASTOR

1er Tinent-Alcalde

Diplomat per la Universitat d’Alacant en Relacions Laborals exerceix professionalment com funcionari de carrera del cos general auxiliar de l’administració de l’Estat. Ha estat regidor de l’Ajuntament de Canals des de la legislatura 2003-2007.

 

Plaça de la Vila 0009

Telèfon : 962.240.126

Correu : joan-carles.perez@canals.es

Twitter: 

Sou brut anual : 34.802,97 €
Dedicació: 100%

JOSÉ RAMÓN GARRIDO CENTELLES
LOGO ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ

JOSÉ RAMÓN GARRIDO CENTELLES

2n Tinent-Alcalde

3er Tinent-Alcalde

 

Plaça de la Vila 0009

Telèfon : 962.240.126

Correu : jose-ramon.garrido@canals.es

Twitter: 

Sou brut anual : 
Dedicació:

MANUEL SANCHIS POLOP

MANUEL SANCHIS POLOP

3r Tinent-Alcalde

Regidor d'Urbanisme. 4t Tinent-Alcalde

 

Plaça de la Vila 0009

Telèfon : 962.240.126

Correu : manu.sanchis@canals.es

Twitter: 

Sou brut anual : 8.104,68 €
Dedicació: 30%

ANTONIO SÁNCHEZ AGUADO

ANTONIO SÁNCHEZ AGUADO

Regidor

Treballador Social, amb formació de postgrau en Gerontologia Social i Cooperació al Desenvolupament. Ha treballat en serveis d’acció social amb població vulnerable i en projectes de cooperació internacional. Actualment treballa en activitats de formació i consultoria d’entitats no lucratives i del Tercer Sector en la seua millora, en la implantació de sistemes de gestió i també com auditor de sistemes de qualitat.

Plaça de la Vila 0009

Telèfon : 962.240.126

Correu : toni.sanchez@canals.es

Twitter: 

Sou brut anual : 8.104,68 €
Dedicació: 30%

MARÍA CELIA IBÁÑEZ BELDA

MARÍA CELIA IBÁÑEZ BELDA

Regidora

Regidora de Cultura, Turisme i Fira i Festes.

Plaça de la Vila 0009

Telèfon : 962.240.126

Correu : celia.ibanyez@canals.es

Twitter: 

Sou brut anual : 8.104,68 €
Dedicació: 30%

MARIA JOSÉ CASTELLS VILLALTA

MARIA JOSÉ CASTELLS VILLALTA

Regidora

És auxiliar de clínica sanitària, diplomada en Magisteri infantil i de primària. Després de dedicar-se a l’atenció clínica primària i a l’ajuda social a domicili, ha exercit com a mestra en diverses escoles i espais de formació i com a educadora en menjadors socials.

Després de la seua participació activa en diferents moviments socials, Mai, nom amb el qual li agrada dir-se, va fer un pas endavant per transformar la societat i la vida de les persones des de la política. En el seu temps lliure, descansa a Mazarrón i disfruta de la seua família, la lectura i la platja.

Plaça de la Vila 0009

Telèfon : 962.240.126

Correu : mai.castells@canals.es

Twitter: 

Sou brut anual : 8.104,68 €
Dedicació: 30%

ANTONIO MANUEL OREA PEDRAZA
LOGO PSOE

ANTONIO MANUEL OREA PEDRAZA

Regidor

Regidor d'Hisenda, Empresa Pública i Patrimoni.

 

Plaça de la Vila 0009

Telèfon : 962.240.126

Correu : toni.orea@canals.es

Twitter: 

Sou brut anual :
Dedicació:

Competències

Retribucions

Declaracions de béns

ANTONIO PÉREZ GARCÍA
LOGO PARTIT POPULAR

ANTONIO PÉREZ GARCÍA

Regidor. Portaveu del grup.

Regidor.

Plaça de la Vila 0009

Telèfon : 962.240.126

Correu : antonio.perez@canals.es

Twitter: 

Sou brut anual : 0€

FERNANDO GIMENEZ ALCALDE
LOGO PARTIT POPULAR

FERNANDO GIMÉNEZ ALCALDE

Regidor

Regidor.

Plaça de la Vila 0009

Telèfon : 962.240.126

Correu : fernando.gimenez@canals.es

Twitter: 

Sou brut anual : 0€

ANDREA SISTERNES MARTORELL
LOGO PARTIT POPULAR

ANDREA SISTERNES MARTORELL

Regidora

Regidora.

Plaça de la Vila 0009

Telèfon : 962.240.126

Correu : andrea.sisternes@canals.es

Twitter: 

Sou brut anual : 0€

FRANCISCO LÓPEZ TRIGUEROS
LOGO PARTIT POPULAR

FRANCISCO LÓPEZ TRIGUEROS

Regidor

Regidor.

Plaça de la Vila 0009

Telèfon : 962.240.126

Correu : francisco.lopez@canals.es

Twitter: 

Sou brut anual : 0€

ANDRÉS CARULL
LOGO PARTIT POPULAR

ANDRÉS J. CARULL BLASCO

Regidor

Nascut en 1956. Estudis de primària i batxillerat en col·legi Claret i IES Josep de Ribera de Xàtiva i formació administrativa i financera en UPValencia i Caixa Ontinyent. Treballa des de 1972 fins a 1982 en la Cooperativa Agrícola de Xàtiva i secció de crèdit, amb formació en la UPV sobre gestió i administració de cooperatives agràries. Des de 1982 fins a 2013 treballa en Caixa Ontinyent, desenvolupant treballs d'administratiu, caixer, comercial, interventor i director d'oficina bancària. Durant aquests anys realitze cursos i seminaris sobre gestió i administració d'empreses, atenció al client, anàlisi de balanços i pressupostos, assegurances, etc. També en aquest període de temps forme part del comité d'empresa durant 8 anys i 12 com a conseller general de Caixaontinyent. Actualment a l'atur per reducció de plantilla en Caixaontinyent fins a juliol de 2017 que passa a la condició de jubilat.

Aficionat a la fotografia, (ha estat 25 anys com a tresorer de l'Afca, Associació Fotogràfica de Canals), al cinema, teatre, esports de motor i passejar. Col·laborador amb la Federació de Donants de Sang i 25 anys com a president de la comunitat de veïns.

Plaça de la Vila 0009

Telèfon : 962.240.126

Correu : andres.carull@canals.es

Twitter: 

Sou brut anual : 0€

VICENTE TORNERO SORIANO
LOGO REINICIEM CANALS

VICENTE TORNERO SORIANO

Regidor

Diplomat en Magisteri d'Educació Primària, especialitat d'Educació Física. Treballa com a mestre d'Educació Primària i Educació Física a l'escola pública.

Després de participar en diversos moviments polítics i socials al nostre municipi, des de l'any 2015 forma part del col·lectiu Reiniciem Canals, i des d'aquest mateix any és regidor.

Plaça de la Vila 0009

Telèfon : 962.240.126

Correu : vicent.tornero@canals.es

Twitter: 

Sou brut anual : 0€

EDGAR BELLVER FRANCO. AJUNTAMENT DE CANALS.

EDGAR BELLVER FRANCO

Regidor

Edgar és llicenciat en Sociologia i Ciències Polítiques i de l'Administració Pública, amb màster en Cooperació al Desenvolupament especialitzat en Desenvolupament Local. Ha desenvolupat treballs d'investigació i avaluació de polítiques públiques en Amèrica Llatina.

Plaça de la Vila 0009

Telèfon : 962.240.126

Correu : edgar.bellver@canals.es

Twitter: 

Sou brut anual : 0€

Competències

Retribucions

Declaracions de béns

MARIA CELIA BORONAT MARTÍNEZ

GRUP: NO ADSCRITS

MARÍA CELIA BONONAD MARTÍNEZ

Regidora

Regidora

Plaça de la Vila 0009

Telèfon : 962.240.126

Correu : celia.bononad@canals.es

Twitter: 

Sou brut anual : 0€