MANDAT 2023-2027

Sous, assistències i remuneracions càrrecs polítics 2023-2027 Sous, assistències i remuneracions càrrecs polítics 2023-2027

MANDAT 2019-2023

LEGISLATURA 2015-2019

Sous, assistències i remuneracions càrrecs polítics 2015-2019 Sous, assistències i remuneracions càrrecs polítics 2015-2019