Sous, assistències i remuneracions càrres polítics 2019-2023 Sous, assistències i remuneracions càrres polítics 2019-2023

Sous, assistències i remuneracions càrrecs polítics 2015-2019 Sous, assistències i remuneracions càrrecs polítics 2015-2019