Exposició llicències ambientals Exposició llicències ambientals

10 06 Dil.ligencia Actes 28

Acta correcció errada data alegacions actes fase entrevista.

Els meus documents

11 03 Acta_definitiva_-_Jardineria_-_SEFYCU_4626598.pdf

Processos celectius Taller d´Ocupació El Torreó IX, FOTAE 2023, personal directiu, docent i administratiu, alumnat.

Els meus documents

11 02 Acta_definitiva_-_Albañileria_-_SEFYCU_4626528.pdf

Processos celectius Taller d´Ocupació El Torreó IX, FOTAE 2023, personal directiu, docent i administratiu, alumnat.

Els meus documents

11 01 Acta_definitiva_-_Forestal_-_SEFYCU_4626645.pdf

Processos celectius Taller d´Ocupació El Torreó IX, FOTAE 2023, personal directiu, docent i administratiu, alumnat.

Els meus documents

10 05 Acta_Entrevista_-_Docente_Forestal_-_SEFYCU_4626317.pdf

Processos celectius Taller d´Ocupació El Torreó IX, FOTAE 2023, personal directiu, docent i administratiu, alumnat.

Els meus documents

10 04 Acta_Entrevista_-_Docente_Jardineria_-_SEFYCU_4626273.pdf

Processos celectius Taller d´Ocupació El Torreó IX, FOTAE 2023, personal directiu, docent i administratiu, alumnat.

Els meus documents

10 03 Acta_Entrevista_-_Docente_Albañileria_-_SEFYCU_4626166.pdf

Processos celectius Taller d´Ocupació El Torreó IX, FOTAE 2023, personal directiu, docent i administratiu, alumnat.

Els meus documents

10 02 Acta_Entrevista_-_Docente_Apoyo_-_SEFYCU_4625861.pdf

Processos celectius Taller d´Ocupació El Torreó IX, FOTAE 2023, personal directiu, docent i administratiu, alumnat.

Els meus documents

10 01 Acta_Entrevista_-_Director_-_SEFYCU_4625791.pdf

Processos celectius Taller d´Ocupació El Torreó IX, FOTAE 2023, personal directiu, docent i administratiu, alumnat.

Els meus documents

09 06 Acta_resolucion_alegaciones_-_Docente_de_Forestal_-_SEFYCU_4593191.pdf

Actes resolució al·legacions personal Taller Ocupació El Torreó IX, baremació definitiva personal directiu, administratiu i docent, i actes alumnat FOTAE 2023

Els meus documents

09 05 Acta_resolucion_alegaciones_-_Docente_de_Jardineria_-_SEFYCU_4593189.pdf

Actes resolució al·legacions personal Taller Ocupació El Torreó IX, baremació definitiva personal directiu, administratiu i docent, i actes alumnat FOTAE 2023

Els meus documents

09 04 Acta_resolucion_alegaciones_-_Docente_de_Albañileria_-_SEFYCU_4593187.pdf

Actes resolució al·legacions personal Taller Ocupació El Torreó IX, baremació definitiva personal directiu, administratiu i docent, i actes alumnat FOTAE 2023

Els meus documents

09 03 Acta_resolucion_alegaciones_-_Docente_de_Apoyo_-_SEFYCU_4593184.pdf

Actes resolució al·legacions personal Taller Ocupació El Torreó IX, baremació definitiva personal directiu, administratiu i docent, i actes alumnat FOTAE 2023

Els meus documents

09 02 Acta_resolucion_alegaciones_-_Aux_Admin_-_SEFYCU_4593183.pdf

Actes resolució al·legacions personal Taller Ocupació El Torreó IX, baremació definitiva personal directiu, administratiu i docent, i actes alumnat FOTAE 2023

Els meus documents

09 01 Acta_resolucion_alegaciones_-_Director_-_SEFYCU_4593180.pdf

Actes resolució al·legacions personal Taller Ocupació El Torreó IX, baremació definitiva personal directiu, administratiu i docent, i actes alumnat FOTAE 2023

Els meus documents