Contractació
Normativa
Organització

Arxius i documents Arxius i documents

Títol
Anunci Audiència Consell Agrari.pdf
08. Calificaciones 1er ejercicio.pdf
05. Edicto Lista provisional.pdf
01 INSTRUCCIONS PARTICIPACIÓ FIRA COMERCIAL 09-02-19.pdf
02 SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ FIRA COMERCIAL 09-02-19.pdf
01 Oferta Pública d'Ocupació 2018.pdf
4.4 Acta de selecció Alumnes Treballadors
4.3 Acta Final Personal_DOCENTE.pdf
4.3 Acta Final Personal_DIRECTOR.pdf
4.3 Acta Final Personal_AUX ADMINISTRATIVO.pdf
07. Edicto Lista definitiva y fecha examen.pdf
04. Anexo II Modelo Solicitud.pdf
03. Bases definitivas.pdf
02. Publicación BOP.pdf
01. Edicto Aprobación Bases.pdf
4.2 Acta Resolución Alegaciones Personal DOCENTE.pdf
4.2 Acta Resolución Alegaciones Personal DIRECTOR + PROFESOR APOYO.pdf
4.2 Acta Resolución Alegaciones Personal AUX ADMINISTRATIVO.pdf
07. Edicte Llista definitiva.pdf
4.1 Acta Baremación Personal AUX ADMINISTRATIVO.pdf
4.1 Acta Baremación Personal DIRECTOR + PROFESOR APOYO.pdf
4.1 Acta Baremación Personal DOCENTE.pdf
ACTA BAREMACIÓN EMCORP 2018
ACTA BAREMACIÓN EMCORD 2018
04.Anexo II Modelo Solicitud.docx
03.Bases convocatoria.pdf
02.Anuncio BOP.pdf
01.Edicto aprobacion bases.pdf
3.2 Bases de selecció alumnes-treballadors del TE
1 Constitucion GM.pdf
2 Convocatoria Publica.pdf
3.1.1 Model_Anexo III Curriculum Vitae_cst.pdf
3.1.2 Model_FOR0203_TE_SolicitudPersonal 2_20170419.pdf
3.1 Bases Personal Directiu-Docent-Administratiu.pdf
06. Edicte Llista Provisional.pdf
06 Estat d'execució 3er Trimestre 2018.pdf
2018 3er Trimestre.pdf
2018 Informe morositat 3er Trimestre.pdf
06. Edicte Llista provisional
EDICTO LA 2017.01 VYTRUSA.pdf
03 Anunci convocatòria i bases reguladores BOPV nº 199, de 16 d'octubre de 2018.pdf
01 Apertura procedimiento concesiones puestos de venta
02 Bases reguladores per a la concesió de subvencions a entitats soci-sanitàries 2018.pdf
02 Bases reguladoras para la concesión de subvencones a entidades socio-sanitarias 2018.pdf
01 Acord Junta de Govern de 27 de setembre de 2018 aprovant convocatòria i bases per a la concessió de subvencions a entitats soci-sanitàries 2018.pdf
05. ANEXO II. Modelo solicitud.docx
04. BASES.pdf
03. Publicación BOP.pdf
02. Anuncio.pdf
01. Edicto aprobación bases.pdf