Contractació
Normativa
Organització

Arxius i documents Arxius i documents

Títol
01 Acord del Ple de 29 d'abril de 2019 aprovació bases premis literiaris Francesc Bru i Arcadio Ferrer.pdf
01 Acord del Ple de l'Ajuntament de Canals de 29 d'abril de 2019 aprovació bases concurs de pintura al aire lliure vila de Canals.pdf
02 Bases concurs de pintura aire lliure Vila de Canals 2019.pdf
02 Bases beques esportives 2019.pdf
01 Acord del Ple del Ajuntament de Canals de 29 d'abril de 2019 aprovació bases reguladores concessió beques esportives 2019.pdf
Edicte sobre Resolució d´aprovació del Pla d´Ocupació Local 2019
Edicte sobre Resolució d´aprovació del Pla d´Ocupació Local 2019
Edicte aprovació Reglament Agrari Municipal
01 Estat previsió ingressos i despeses exercici 2019.pdf
Pressupost consolidat 2019.pdf
01 Pressuposts 2018. Clasificació econòmica.pdf
01 Pressuposts 2019. Clasificació econòmica.pdf
02 Bases execució.pdf
03 Annexe d'inversions.pdf
00 Edicte aprovació definitiva BOP nº 85, de 06-05-2019.pdf
04 Estat d'execució 1r. Trimestre 2019.pdf
2019 1er Trimestre.pdf
2019 Informe morositat 1er Trimestre.pdf
02 Compte de resultats.pdf
01 Balanç de situació.pdf
14. Acta revisión primer ejercicio.pdf
13. Anuncio ampliación revisión examen primer ejercicio.pdf
03 Anunci convocatòria i bases reguladores BOPV nº 65, de 3 d'abril de 2019.pdf
03 Anunci convocatòria i bases reguladores BOPV nº 65, de 3 d'abril de 2019.pdf
03 Anunci convocatòria i bases reguladores BOPV nº 65, de 3 d'abril de 2019.pdf
12. Anuncio rectificación orden celebración segundo ejercicio.pdf
11. Anuncio revision primer ejercicio.pdf
13. Edicto resolucion constitución bolsa.pdf
10.Edicto resolucion designación asesor colaborador informatico.pdf
09. Plantilla Primer ejercicio con respuestas.pdf
08. Calificaciones primer ejercicio.pdf
01 Pressupost General Canals 2019.pdf
12. Acta revisió tercer exercici i proposta per a la constitució de la borsa.pdf
02 Bases reguradores per a la concessió de subvencions sociosanitàrie locals.pdf
01 Acord del Ple del Ajuntament de Canals de14 de març de 2019 aprovació bases reguladores concessió subvencions soci-sanitàries 2019.pdf
02 Bases per a la concessió de subvencions a intitucions i associacions culturals.pdf
01 Acord del Ple del Ajuntament de Canals de 14 de març de 2019 aprovació bases reguladores concessió subvencions institucions i associacions culturals 2019.pdf
01 Acord del Ple del Ajuntament de Canals de data 14 de març de 2019 aprovació bases reguladores concessió de subvencions esportives 2019-1.pdf
02 Bases reguladores per a la concessió de subvencions esportives 2019.pdf
07. Edicto error material.pdf
14. Edicte constitució borsa.pdf
11. Anunci revisió tercer ejercici.pdf
10 Calificación 3er. ejercicio y propuesta bolsa.pdf
13. acta nº 4 revisión examen tercer ejercicio y propuesta bolsa.pdf
Acta d´aprovació Pla d´Igualtat Ajuntament de Canals
02. Edicte Oferta Publica d'Ocupació.pdf
12. Anuncio revisión tercer ejercicio.pdf
09. Acta revisión 1er ejercicio y calificaciones 2do ejercicio.pdf
11. Calificaciones 3er ejercicio.pdf
06. Edicto lista definitiva y fecha examen.pdf