Contractació
Normativa
Organització

Arxius i documents Arxius i documents

Títol
03 Anunci convocatòria i bases reguladores BOPV nº 120, de 22 de juny de 2018.pdf
2. Edicte aprovació definitiva béns i drets a ocupar temporalment, 19 juny 2018.pdf
02 Bases concurso carteles fiestas patronales 2019.pdf
02 Bases concurs cartell festes patronals 2019.pdf
01 Acord del Ple de l'Ajuntament de Canals de 31 de maig de 2018 concurs de cartell de festes patronals de Canals 2019.pdf
02 Listado Solicitudes Adjudicadas y No Adjudicadas
01 Conveni Plataforma d'Administració Electrònica.pdf
ACTA PLA D´OCUPACIO DIPUTACIO 2018
Acta de revisió de la baremació del III Pla d´Ocupació de l´Ajuntament de Canals
02 Bases pràctiques formatives La dipu et beca.pdf
02 Bases prácticas formativas La dipu et beca.pdf
01 Acord de la Junta de Gobern Local de 31 de maig de 2018 programa de pràctiques formatives la dipu et beca.pdf
03 Venda de publicacions.pdf
04 - Anunci adjudicació i formalització de contracte.pdf
63.- ANUNCI ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIO DEL CONTRACTE.pdf
02 Bases Programa de Practicas Formativas La Dipu Et Beca 2018 - Castellano.pdf
01 Bases Programa de Pràctiques Formatives La Dipu Et Beca 2018 - Valenciá.pdf
Acta III Pla d´Ocupació de l´Ajuntament de Canals
08 - MEMORIA. CUENTA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA febrero 2018.pdf
11. Edicto adjudicación.pdf
05. Edicte.pdf
06. ANEXO II. CLD. Aprovación definitiva.xls
07. CLD. IVA Desglosado.xls
01 Edicto Solicitudes Admitidas Puestos Vacantes de Venta No Sedentaria
05 Acord Junta de Goberen Local 02 de maig de 2018 pròrroga pràctiques formatives postgraus i tècnics en graus formatius.pdf
05 Prestació del servei d'escola infantil municipal.pdf
8.- Anunci adjudicació i formalització contracte, 11 maig 2018.pdf
05. Publicación Periódico Levante.pdf
01.Edicto aprobación de bases.pdf
02.Bases bolsa de Trabajo.pdf
03.Anexo II Modelo Solicitud.docx
04.Anuncio diario.pdf
10. Providencia document. previa adjudic.pdf
BASES DEL PLAN DE EMPLEO LOCAL 2018
ANUNCIO DE ALCALDÍA APROBANDO EL PLAN DE EMPLEO LOCAL 2018
7.- Anunci adjudicació contracte, 26 abril 2018.pdf
04 Estat d'execució 1r. Trimestre 2018.pdf
Operacions amb proveïdors 2017.pdf
2018 1er Trimestre.pdf
2018 Informe morositat 1er Trimestre.pdf
09. Provid. convocando mesa calificación documentacion clausula 12.2, letras a aI.pdf
03 Anunci convocatòria i bases reguladores BOPV nº 81, de 27 d'abril de 2018.pdf
03 Anunci convocatòria i bases reguladores BOPV nº 81, de 27 d'abril de 2018.pdf
08 Providencia alcaldia de 24-4-2018 Adjudicación contrato.pdf
03 Anunci convocatòria i bases reguladores BOPV nº 79, de 25 d'abril de 2018.pdf
03 Anunci convocatòria i bases reguladores BOPV nº 79, de 25 d'abril de 2018.pdf
01 Acord Junta de Govern Local 29 març 2018 aprovació de les bases concurs de pintura a l'aire lliure Vila de Canals 2018.pdf
02 Bases premio pintura aire libre Vila de Canals 2018.pdf
02 Bases premi pintura aire lliure Vila de Canals 2018.pdf
02 Bases premios literiarios Francesc Bru y Arcadio Ferrer festes patronals 2019.pdf