Contractació
Normativa
Organització

Arxius i documents Arxius i documents

Títol
SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ FIRA COMERCIAL 06-10-18
INSTRUCCIONS PARTICIPACIÓ FIRA COMERCIAL 06-10-2018
SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ FIRA COMERCIAL 10-02-18
05.Anexo II. Modelo Solicitud.docx
04.BASES.docx
03.Publicación BOP.pdf
02.Anuncio.pdf
ACTA PLA OCUPACIO EMCUJU LLOC TECNIC ADMINISTRACIO GENERAL
05 Estat d'execució 2on. Trimestre 2018.pdf
2018 2on Trimestre PMP.pdf
2018 Informe morositat 2on Trimestre.pdf
Horari espectacles i activitats Fira 2018
07. edicto lista definitiva y fecha examen.pdf
01 Edicto aprobación bases.pdf
ACTA RECTIFICACIÓ PLA OCUPACIO EMCUJU
Actes programa EMPUJU 2018
Actes programa EMCUJU 2018
03 Anunci convocatòria i bases reguladores BOPV nº 133, de 11 de juliol de 2018.pdf
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN BECAS DE FONDOS PROPIOS
BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FONDOS PROPIOS
ANUNCIO DE ALCALDÍA APROBANDO LAS BASES DE LAS BECAS DE FONDOS PROPIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CANALS
01 ACTA BAREMACIÓN CONVENIO INEM-CORPORACIONES LOCALES 2018 (CONVENIO AGRÍCOLA)
05 Resolució d'Alcaldia data 03 de maig de 2018 pròrroga pràctiques formatives postgraus i técnics en graus formatius cicle superior.pdf
02 Bases beques pràctiques formatives postgraus i tècnics grau cicle superior.pdf
02 Bases becas prácticas formativas postgrado y técnicos grado ciclo superior.pdf
01 Acord Junta Gobern Local 28 juny 2018 beques pràctiques formatives postgraus i tècnics grau superior.pdf
06. Edicto lista provisional y nombramiento tribunal.pdf
03 ACTA LA DIPU ET BECA 2018
ACTA ALUMNES TREBALLADORS TALLER D´OCUPACIÓ - SEGONA FASE
03 Anunci convocatòria i bases reguladores BOPV nº 120, de 22 de juny de 2018.pdf
2. Edicte aprovació definitiva béns i drets a ocupar temporalment, 19 juny 2018.pdf
02 Bases concurso carteles fiestas patronales 2019.pdf
02 Bases concurs cartell festes patronals 2019.pdf
01 Acord del Ple de l'Ajuntament de Canals de 31 de maig de 2018 concurs de cartell de festes patronals de Canals 2019.pdf
02 Listado Solicitudes Adjudicadas y No Adjudicadas
01 Conveni Plataforma d'Administració Electrònica.pdf
ACTA PLA D´OCUPACIO DIPUTACIO 2018
Acta de revisió de la baremació del III Pla d´Ocupació de l´Ajuntament de Canals
02 Bases pràctiques formatives La dipu et beca.pdf
02 Bases prácticas formativas La dipu et beca.pdf
01 Acord de la Junta de Gobern Local de 31 de maig de 2018 programa de pràctiques formatives la dipu et beca.pdf
03 Venda de publicacions.pdf
04 - Anunci adjudicació i formalització de contracte.pdf
63.- ANUNCI ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIO DEL CONTRACTE.pdf
02 Bases Programa de Practicas Formativas La Dipu Et Beca 2018 - Castellano.pdf
01 Bases Programa de Pràctiques Formatives La Dipu Et Beca 2018 - Valenciá.pdf
Acta III Pla d´Ocupació de l´Ajuntament de Canals
08 - MEMORIA. CUENTA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA febrero 2018.pdf
11. Edicto adjudicación.pdf
05. Edicte.pdf