Contractació
Normativa
Organització

Arxius i documents Arxius i documents

Títol
02 Bases pràctiques formatives La dipu et beca.pdf
01 Resolució d'Alcaldía de 14 de juny de 2019 programa de pràctiques formatives la dipu et beca.pdf
16 .Anuncio revisión de examen segundo ejercicio.pdf
02 Conveni de col·laboració de 11 de juny de 2019 entre l'Ajuntament de Canals i la Unió musical santa Cecilia.pdf
01 Resolució d'Alcaldia de 11 de juny 2019 concessió subvenció nominativa i aprovació conveni Unió musical santa Cecília.pdf
01 Resolució d'Alcaldia de 11 juny 2019 concessió subvenció nominativa i aprovació conveni l'Associació musical canalense.pdf
02 Conveni de col·laboració de 11 de juny de 2019 entre l'Ajuntament de Canals i l'Associació musical canalense.pdf
01-1.3.2- ANNEX TITULACIONS REQUISIT ESPECIFIC BASE 1_VALENCIÀ.pdf
01-1.2.2.- SOL·LICITUD-AUTOBAREM_VALENCIÀ.pdf
01-1.2.- BASES_VALENCIA.pdf
15.Calificaciones 2º Ejercicio y propuesta bolsa.pdf
01-1.3.- ANEXO TITULACIONES REQUISITO ESPECIFICO BASE 1_CASTELLANO.pdf
01-1.2.- SOLICITUD-AUTOBAREMO_CASTELLANO.pdf
01-1.1.- BASES_CASTELLANO.pdf
01 Edicte aprovacio Bases Programa de Practiques Formatives La Dipu Et Beca 2019
Canvi titularitat establiment públic.pdf
Comunicació activitat inòcua.pdf
Sol·licitud llicència ambiental (A).pdf
Comunicació canvi titularitat ambiental.pdf
Comunicació posada en funcionament ( B ).pdf
Declaració responsable ambiental.pdf
Declaració responsable establiment públic.pdf
Informe urbanístic municipal.pdf
02 BASES CONTRATACION PERSONA ADMINISTRATIVO - CASTELLANO
01 BASES CONTRACTACIO PERSONAL ADMINISTRATIU - VALENCIA
06 Acta SEPE - CCLL 2019
06 ACTA DE REVISION- Plan de Empleo Local 2019
05 ACTA - Plan de Empleo Local 2019
01 Reglamento Escuela Municipal de Educación Infantil La Torreta
05 Llistat de preseleccionats
04 Modelo - RENUNCIA.pdf
03 Modelo - DECLARACION JURADA.pdf
02 Modelo - solicitud Bilingüe- Plan de Empleo Agrícola.pdf
01 Bases.pdf
00 Edicto - COMISION DE BAREMACION.pdf
04 Sol·licitud Beca Post - Fons Propis.pdf
03 Anunci convocatòria i bases reguladores BOPV nº 96, de 21 de maig de 2019.pdf
02 Bases convocatòria concessió de beques per a l'ocupació i formació de jóvens titulats.pdf
01 Acord Ple de 29 d'abril de 2019 convocatòria i aprovació bases programa beques post i tècnics grau cicle superor.pdf
03 Anunci convocatòria i bases reguladores BOPV nº 96, de 21 de maig de 2019.pdf
03 Anunci convocatòria i bases reguladores BOPV nº 94, de 17 de maig de 2019.pdf
03 Anunci convocatòria i bases reguladores BOPV nº 94, de 17 de maig de 2019.pdf
03 Anunci convocatòria i bases reguladores BOPV nº 94, de 17 de maig de 2019.pdf
03 Anunci convocatòria i bases reguladores BOPV nº 94, de 17 de maig de 2019.pdf
02 Bases convocatòria concessió de beques per a l'ocupació i formació de jóvens titulats.pdf
01 Acord Ple de 29 d'abril de 2019 convocatòria i aprovació bases programa beques post i tècnics grau cicle superor.pdf
01 Acord del Ple del Ajuntament de Canals de 29 d'abril de 2019 aprovació convocatòria concurs de cartell festes patronals 2020.pdf
02 Bases concurs cartell festes patronals de Canals 2020.pdf
02 Bases premis literaris 2020.pdf
01 Acord del Ple de 29 d'abril de 2019 aprovació bases premis literiaris Francesc Bru i Arcadio Ferrer.pdf