Contractació
Normativa
Organització

Arxius i documents Arxius i documents

Títol
10 Gestió adjudicació
11. Publicacion BOP aprob. definitiva.pdf
10 ACTA LISTADO DEFINITIVO VALORACION DE MERITOS Y PUNTUACION FASE 1 2 3
04 Resolució d'Alcaldia data 01 d'octubre de 2019 pròrroga pràctiques formatives postgraus i técnics en graus formatius cicle superior.pdf
08 ACTA LISTADO VALORACIÓN DE MÉRITOS
09 ANUNCIO RISONCHA
07 ACTA LISTADO DEFINITIVO SEGUNDA PRUEBA
ACTA EMPUJU - AUX ADMIN
ACTA DE REVISIÓ EMCUJU - AGENT IGUALTAT
06 ACTA LISTADO PROVISIONAL SEGUNDA PRUEBA
04 Anuncio bop publicado 08.08.19.pdf
02 Sol·licitud Participació Fira Comercial 28 de setembre de 2019
01 Instruccions Fira Comercial 28 de Setembre de 2019
05 Estat d'execució 2on. Trimestre 2019.pdf
2019 2on Trimestre.pdf
2019 Informe morositat 2on Trimestre.pdf
04 Edicte sobre Resolució de modificació d´atorgament de beques LDTB 2019
09 Edicte - Adjudicació de beques
05 ACTA LLISTAT DEFINITIU PRIMERA PROVA
Edicte Consell Agrari
04 ACTA LISTADO PROVISIONAL PRIMERA PRUEBA
08 ACTA - Baremació
18. Constitución Bolsa Auxiliar Administrativo.pdf
07 Edicte - Llista definitiva ADMESOS I EXCLOSOS
07 Acta SEPE - CCLL 2019
17. Acta revisión segundo ejercicio y propuesta de formación de bolsa.pdf
16.Anuncio revisión de examen segundo ejercicio.pdf
03 Edicte sobre Resolució d´atorgament de beques LDTB 2019
Edicte compliment sentència
03 ANUNCIO ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
06 Edicte - Llista admesos i exclosos.pdf
05 ACTA - Llista admesos i exclosos.pdf
02 Acta La Dipu Et Beca 2019
02 Bases pràctiques formatives La dipu et beca.pdf
01 Resolució d'Alcaldía de 14 de juny de 2019 programa de pràctiques formatives la dipu et beca.pdf
02 Conveni de col·laboració de 11 de juny de 2019 entre l'Ajuntament de Canals i la Unió musical santa Cecilia.pdf
01 Resolució d'Alcaldia de 11 de juny 2019 concessió subvenció nominativa i aprovació conveni Unió musical santa Cecília.pdf
01 Resolució d'Alcaldia de 11 juny 2019 concessió subvenció nominativa i aprovació conveni l'Associació musical canalense.pdf
02 Conveni de col·laboració de 11 de juny de 2019 entre l'Ajuntament de Canals i l'Associació musical canalense.pdf
01-1.3.2- ANNEX TITULACIONS REQUISIT ESPECIFIC BASE 1_VALENCIÀ.pdf
01-1.2.2.- SOL·LICITUD-AUTOBAREM_VALENCIÀ.pdf
01-1.2.- BASES_VALENCIA.pdf
15.Calificaciones 2º Ejercicio y propuesta bolsa.pdf
01-1.3.- ANEXO TITULACIONES REQUISITO ESPECIFICO BASE 1_CASTELLANO.pdf
01-1.2.- SOLICITUD-AUTOBAREMO_CASTELLANO.pdf
01-1.1.- BASES_CASTELLANO.pdf
01 Edicte aprovacio Bases Programa de Practiques Formatives La Dipu Et Beca 2019
Canvi titularitat establiment públic.pdf
Comunicació activitat inòcua.pdf
Sol·licitud llicència ambiental (A).pdf