Exposició llicències ambientals Exposició llicències ambientals

11 01 Acta_definitiva-alumnat_-_Obra.pdf

Actes definitives alumnat Taller d´Ocupació El Torreó VIII, FOTAE 2022.

Els meus documents

10 06 Acta_-_Docent_Suport.pdf

Actes de resolució d´al·legacions i d´aprovació de baremació definitiva: FOTAE 2022, Taller Ocupació El Torreó VIII.

Els meus documents

10 05 Acta_-_Docent_Obra.pdf

Actes de resolució d´al·legacions i d´aprovació de baremació definitiva: FOTAE 2022, Taller Ocupació El Torreó VIII.

Els meus documents

10 04 Acta_-_Docent_Jardineria.pdf

Actes de resolució d´al·legacions i d´aprovació de baremació definitiva: FOTAE 2022, Taller Ocupació El Torreó VIII.

Els meus documents

10 03 Acta_-_Docent_Forestal.pdf

Actes de resolució d´al·legacions i d´aprovació de baremació definitiva: FOTAE 2022, Taller Ocupació El Torreó VIII.

Els meus documents

10 02 Acta_-_Director.pdf

Actes de resolució d´al·legacions i d´aprovació de baremació definitiva: FOTAE 2022, Taller Ocupació El Torreó VIII.

Els meus documents

10 01 Acta_-_Auxiliar_admin.pdf

Actes de resolució d´al·legacions i d´aprovació de baremació definitiva: FOTAE 2022, Taller Ocupació El Torreó VIII.

Els meus documents

09 01 Acta_alumnat_-_Obra.pdf

Actes alumnat Taller Ocupació El Torreó VIII, FOTAE 2022.

Els meus documents

08 06 Acta_baremacio_personal_-_DOCENT_JARDINERIA.pdf

Actes provisionals amb baremació Taller Ocupació El Torreó VIII exercici 2022 (FOTAE/2022)

Els meus documents

08 05 Acta_baremacio_personal_-_DOCENT_FORESTAL.pdf

Actes provisionals amb baremació Taller Ocupació El Torreó VIII exercici 2022 (FOTAE/2022)

Els meus documents

08 04 Acta_baremacio_personal_-_Docent_Suport.pdf

Actes provisionals amb baremació Taller Ocupació El Torreó VIII exercici 2022 (FOTAE/2022)

Els meus documents

08 03 Acta_baremacio_personal_-_DOCENT_OBRA.pdf

Actes provisionals amb baremació Taller Ocupació El Torreó VIII exercici 2022 (FOTAE/2022)

Els meus documents

08 02 Acta_baremacio_personal_-_Director.pdf

Actes provisionals amb baremació Taller Ocupació El Torreó VIII exercici 2022 (FOTAE/2022)

Els meus documents

08 01 Acta_baremacio_personal_-_Auxiliar_Admin.pdf

Actes provisionals amb baremació Taller Ocupació El Torreó VIII exercici 2022 (FOTAE/2022)

Els meus documents