CONTRACTES GESTIÓ SERVEIS PÚBLICS- EXERCICI 2014

CONTRACTES GESTIÓ SERVEIS PÚBLICS- EXERCICI 2012

CONTRACTES GESTIÓ SERVEIS PÚBLICS- EXERCICI 2011

CONTRACTES GESTIÓ SERVEIS PÚBLICS- EXERCICI 2009