Canals a un clic

La potent plataforma amb la qual està construït aquest portal, li permet la cerca de qualsevol contingut publicat per l'ajuntament fent servir qualsevol terme, paraula o xifra relacionada amb el tema del seu interés. Les accions senzilles i una operativa intuïtiva, en la línia de qualsevol cercador com el conegut "google", són la clau per aconseguir la TRANSPARÈNCIA REAL per al ciutadà.