Participa, és el teu dret

La creació d'eines per a facilitar l'accés a la informació i l'exercici de la participació ciutadana i associativa, està sent una constant en l'acció política de l'actual govern. Aquest portal és la primera d'altres solucions que faran possible la modernització i la millora de l'administració local, un repte que ens permetrà ser més eficients racionalitzant la despesa, alhora que més eficaços en millorar els processos administratius.