Reglament del Consell Agrari Municipal Reglament del Consell Agrari Municipal

Reglament de Funcionament de la Mesa General de Negociació Comú del Personal Funcionari i Laboral, i de Personal Funcionari Reglament de Funcionament de la Mesa General de Negociació Comú del Personal Funcionari i Laboral, i de Personal Funcionari