Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables - 2022 Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables - 2022