Pressupost consolidat Ajuntament de Canals + Risoncha, S.L. Pressupost consolidat Ajuntament de Canals + Risoncha, S.L.