Punt general d'entrada de factures electròniques de Canals.

Adhesió de l’Ajuntament de Canals a la plataforma FACe – Punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració general del Estat.

L'Ajuntament de Canals va acordar l'adhesió a la plataforma electrònica “Punt General d'Entrada de Factures Electròniques” del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques prevista en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic per a impulsar l'ús de la factura electrònica i crea el registre comptable, la qual cosa permetrà agilitar els procediments de pagament al proveïdor i donar certesa de les factures pendents de pagament existents.

Així mateix s'han establit les següents Unitats de Directori per a les factures electròniques que s'emeten amb càrrec a l'Ajuntament de Canals (L01460811 Ayuntamiento de Canals):

Oficina Contable: L01460811 INTERVENCION
Órgano Gestor: L01460811 INTERVENCIÓN
Unidad Tramitadora: L01460811 INTERVENCION

 

FACE Registre general de factures electroniques. Ajuntament de Canals