CONTRACTES D'OBRES - EXERCICI 2018

Renovació paviment al c. Bonavista, PPOS 2017/235 Renovació paviment al c. Bonavista, PPOS 2017/235

Renovació del parc Calixte III, PPOS 2017/234 Renovació del parc Calixte III, PPOS 2017/234

Renovació d'enllumenat públic a l'Av. Corts Valencianes, PPOS 2017/233 Renovació d'enllumenat públic a l'Av. Corts Valencianes, PPOS 2017/233

Renovació d'aigua potable, clavegueram i asfaltat carrer Cronista Pareja, PPOS 2017/232 Renovació d'aigua potable, clavegueram i asfaltat carrer Cronista Pareja, PPOS 2017/232

Parc caní al parc Jaume I PPOS 2017/231 Parc caní al parc Jaume I PPOS 2017/231

Adequació d'accesos al mercat municipal, PPOS 2017/230 Adequació d'accesos al mercat municipal, PPOS 2017/230

Renovació d'instal·lacions d'aigua potable i clavegueram dels carrers Sant Cristófol i Betlem, PPOS 2016/1020/1 Renovació d'instal·lacions d'aigua potable i clavegueram dels carrers Sant Cristófol i Betlem, PPOS 2016/1020/1

Renovació enllumenat públic al carrer la Parra Renovació enllumenat públic al carrer la Parra

Adequació del Centre de Formació de persones adultes a l'antic edifici de Cultura. Ca Paquita la Moruna, IFS 2017/295/1 Adequació del Centre de Formació de persones adultes a l'antic edifici de Cultura. Ca Paquita la Moruna, IFS 2017/295/1

CONTRACTES D'OBRES - EXERCICI 2017

Reforma modificació de la instal·lació de climatització de l'edifici del centre cultural Calixte III - 2017 Reforma modificació de la instal·lació de climatització de l'edifici del centre cultural Calixte III - 2017

Reparació i asfaltat cami de la Válvula - 2017 Reparació i asfaltat cami de la Válvula - 2017

Renovació d'Aigua Potable en el Carrer dels Horts - 2017 Renovació d'Aigua Potable en el Carrer dels Horts - 2017

Instal·lació d’equips i accesoris necesaris per al conexionat de la fibra òptica entre edificis municipals Instal·lació d’equips i accesoris necesaris per al conexionat de la fibra òptica entre edificis municipals

Reparació i asfaltat cami del pla vell a cabiscol Reparació i asfaltat cami del pla vell a cabiscol

Instal·lació elèctrica en baixa tensió per a nau industrial per a taller de serigrafia Instal·lació elèctrica en baixa tensió per a nau industrial per a taller de serigrafia

Renovació d'instal·lacions d'aigua potable i clavegueram en C. Sant Nicolau - 2017 Renovació d'instal·lacions d'aigua potable i clavegueram en C. Sant Nicolau - 2017

Renovació d'enllumenat públic en Av. Corts Valencianes - 2017 Renovació d'enllumenat públic en Av. Corts Valencianes - 2017

Instal·lació de 120 nínxols prefabricats de formigó als carrers 203 i 204 del Cementeri Municipal Instal·lació de 120 nínxols prefabricats de formigó als carrers 203 i 204 del Cementeri Municipal

Accés a Centre Social en Aiacor - 2017 Accés a Centre Social en Aiacor - 2017

Reforma i rehabilitació al pavelló esportiu municipal - 2017 Reforma i rehabilitació al pavelló esportiu municipal - 2017

Instal·lació d'ascensor - 2017 Instal·lació d'ascensor - 2017

Renovació i substitució parcial de tancaments i reparacions puntuals antic edifici de cultura. Casa de Paquita la Moruna - 2017 Renovació i substitució parcial de tancaments i reparacions puntuals antic edifici de cultura. Casa de Paquita la Moruna - 2017

Substitució de coberta a l'escola infantil municipal la Torreta a Canals - 2017 Substitució de coberta a l'escola infantil municipal la Torreta a Canals - 2017

Reforma de cuina del CEIP José Mollà - 2017 Reforma de cuina del CEIP José Mollà - 2017

Renovació clavegueram accés al Col·legi José Mollà - 2017 Renovació clavegueram accés al Col·legi José Mollà - 2017

Substitució del compresor d'aire condicionat Mercat Municipal - 2017 Substitució del compresor d'aire condicionat Mercat Municipal - 2017

Reparació i asfaltat del camí dels Terrers - 2017 Reparació i asfaltat del camí dels Terrers - 2017

Reparació i asfaltat del camí de Corcot - 2017 Reparació i asfaltat del camí de Corcot - 2017

Repavimentacio del C Victoria - 2017 Repavimentacio del C Victoria - 2017

Reparació blandó C Assagador - 2017 Reparació blandó C Assagador - 2017

Renovació voreres e instal·lacions aigüa potable C Simó Duato - 2017 Renovació voreres e instal·lacions aigüa potable C Simó Duato - 2017

Renovació voreres e instalacions aigua potable C la Torreta - 2017 Renovació voreres e instalacions aigua potable C la Torreta - 2017

Reforma Pavelló - 2017 Reforma Pavelló - 2017

CONTRACTES D'OBRES - EXERCICI 2016

Extensió Fibra Òptica - 2016 Extensió Fibra Òptica - 2016

Escomesa El·lèctrica Les Moles - 2016 Escomesa El·lèctrica Les Moles - 2016

Construcció 40 ninxols cementeri municipal - 2016 Construcció 40 ninxols cementeri municipal - 2016

Millores en l’escenari del centre cultural Calixte III - 2016 Millores en l’escenari del centre cultural Calixte III - 2016

Reparació de blandó Dionís d'Hongria - 2016 Reparació de blandó Dionís d'Hongria - 2016

Mur de separació de naus industrials municipals - 2016 Mur de separació de naus industrials municipals - 2016

Renovació i ampliació de vestidors al Pavelló Municipal Ricardo Tormo - 2016 Renovació i ampliació de vestidors al Pavelló Municipal Ricardo Tormo - 2016

Transplantament d'arbres en Av Jaume I - 2016 Transplantament d'arbres en Av Jaume I - 2016

Reparació i Asfaltat Camí de La Foia - 2016 Reparació i Asfaltat Camí de La Foia - 2016

CONTRACTES D'OBRES - EXERCICI 2015

Construcció de 160 ninxols cementeri Municipal- 2015 Construcció de 160 ninxols cementeri Municipal- 2015

Renovació de vestidors del CEIP Calixte III - 2015 Renovació de vestidors del CEIP Calixte III - 2015

Instal·lació elèctrica grup electrogen 160 KVA - 2015 Instal·lació elèctrica grup electrogen 160 KVA - 2015

Millores exteriors en el triquet municipal - 2015 Millores exteriors en el triquet municipal - 2015

Reparació danys zona aparcament col·legi José Mollá - 2015 Reparació danys zona aparcament col·legi José Mollá - 2015

Remodelació aseos centre cultural Calixte III - 2015 Remodelació aseos centre cultural Calixte III - 2015

Reforma instal·lació eléctrica antic edifici policia local - 2015 Reforma instal·lació eléctrica antic edifici policia local - 2015

Repavimentació carrer entre Pl Juan Carlos I i el parc en Aiacor - 2015 Repavimentació carrer entre Pl Juan Carlos I i el parc en Aiacor - 2015

Renovació instal·lacions i repavimentació C/ la Creu - 2015 Renovació instal·lacions i repavimentació C/ la Creu - 2015

Renovació enllumenat públic avda Vicente Ferri fase II - 2015 Renovació enllumenat públic avda Vicente Ferri fase II - 2015

Renovació aigües pluvials c/ La Senia - 2015 Renovació aigües pluvials c/ La Senia - 2015

Reparació estructura Mercat Municipal - 2015 Reparació estructura Mercat Municipal - 2015

Renovació enllumenat públic avda Vicente Ferri fase I - 2015 Renovació enllumenat públic avda Vicente Ferri fase I - 2015

Pavimentació accés a la torreta pel camí de Setenes - 2015 Pavimentació accés a la torreta pel camí de Setenes - 2015

Renovació clavegueram i aigua potable c/ Penyafort i La Senia - 2015 Renovació clavegueram i aigua potable c/ Penyafort i La Senia - 2015

CONTRACTES D'OBRES - EXERCICI 2014

Renovació aigua potable voreres i clavegueram av Blasco Ibañez fase I - 2014 Renovació aigua potable voreres i clavegueram av Blasco Ibañez fase I - 2014

Substitució enllumenat c/ Dionís Hongria i adjacents - 2014 Substitució enllumenat c/ Dionís Hongria i adjacents - 2014

Substitució enllumenat existent c/ Ricardo Tormo - 2014 Substitució enllumenat existent c/ Ricardo Tormo - 2014

Escomesa elèctrica edificis assistencials Canals - 2014 Escomesa elèctrica edificis assistencials Canals - 2014

Reforma aseos pavelló Ricardo Tormo - 2014 Reforma aseos pavelló Ricardo Tormo - 2014

Renovació aigua potable c/ Ricardo Tormo - 2014 Renovació aigua potable c/ Ricardo Tormo - 2014

Mesures correctores pavelló poliesportiu fase II - 2014 Mesures correctores pavelló poliesportiu fase II - 2014

Fossa séptica aula de la natura - 2014 Fossa séptica aula de la natura - 2014

Substitucio bombetes WSAP per LED - 2014 Substitucio bombetes WSAP per LED - 2014

Adaptació lluminàries existents per instalació LED - 2014 Adaptació lluminàries existents per instalació LED - 2014

Substitució clavegueram c/ Mig, Sant Joan de Ribera i Mestre serrano - 2014 Substitució clavegueram c/ Mig, Sant Joan de Ribera i Mestre serrano - 2014

Substitució finestres deteriorades CP Vicente Rius - 2014 Substitució finestres deteriorades CP Vicente Rius - 2014

Canalització xarxa subterrania Espai Jove - 2014 Canalització xarxa subterrania Espai Jove - 2014

Modificació enllumenat pl pont del riu - 2014 Modificació enllumenat pl pont del riu - 2014

Substitució coberta edifici municipal - 2014 Substitució coberta edifici municipal - 2014

Execució de dues pistes de padel - 2014 Execució de dues pistes de padel - 2014

Adequació espai oficina recaptació - 2014 Adequació espai oficina recaptació - 2014

Impermeabilització de paret en edifici public - 2014 Impermeabilització de paret en edifici public - 2014

CONTRACTES D'OBRES - EXERCICI 2013

Adequació vies públiques - 2013 Adequació vies públiques - 2013

Instal·lació elèctrica nova seu de la Policia Local - 2013 Instal·lació elèctrica nova seu de la Policia Local - 2013

Repavimentació i reparació voreres diversos carrers fase II - 2013 Repavimentació i reparació voreres diversos carrers fase II - 2013

Repavimentació i reparació voreres diversos carrers fase III - 2013 Repavimentació i reparació voreres diversos carrers fase III - 2013

Mesures correctores pavelló poliesportiu - 2013 Mesures correctores pavelló poliesportiu - 2013

Renovació aigues pluvials c/ El Salvador 1 a 32 - 2013 Renovació aigues pluvials c/ El Salvador 1 a 32 - 2013

Renovació fusteria edifici el túnel - 2013 Renovació fusteria edifici el túnel - 2013

Plà de nuclis adequació parc Aiacor - 2013 Plà de nuclis adequació parc Aiacor - 2013

Ampliació coberta de frontó i millora en poliesportiu - 2013 Ampliació coberta de frontó i millora en poliesportiu - 2013

Renovació aigua potable c/ El Salvador 1 a 32 - 2013 Renovació aigua potable c/ El Salvador 1 a 32 - 2013

Conservació i recuperació casc històric c/ El Salvador 1 a 32 - 2013 Conservació i recuperació casc històric c/ El Salvador 1 a 32 - 2013

Repavimentació camí del Mellat - 2013 Repavimentació camí del Mellat - 2013

Subsanació deficències centre cultural Calixte III - 2013 Subsanació deficències centre cultural Calixte III - 2013

Adaptació llumenàries existents per LED - 2013 Adaptació llumenàries existents per LED - 2013

Substitució bombetes VSAP per LED - 2013 Substitució bombetes VSAP per LED - 2013

CONTRACTES D'OBRES - EXERCICI 2012

Instal·lació 280 ninxols prefabricats - 2012 Instal·lació 280 ninxols prefabricats - 2012

Centre transformació prefabricat 400 KVA - 2012 Centre transformació prefabricat 400 KVA - 2012

Línea subterrània de mitja tensió - 2012 Línea subterrània de mitja tensió - 2012

Repavimentació i reparació voreres diversos carrers fase I - 2012 Repavimentació i reparació voreres diversos carrers fase I - 2012

Adequació camins accés agrícola camí de Vallés - 2012 Adequació camins accés agrícola camí de Vallés - 2012

Reforma bar camp de futbol quatre camins - 2012 Reforma bar camp de futbol quatre camins - 2012

Adequació accés torreta de Canals - 2012 Adequació accés torreta de Canals - 2012

Asfaltat zona dotacional quatre camins - 2012 Asfaltat zona dotacional quatre camins - 2012

Canalització xarxa espai jove - 2012 Canalització xarxa espai jove - 2012